angaarid.com
Kompanii
Tooted
Konstruktsioonide analüüs ja arvutus
Kus-mis
Kontaktandmed

   Kus-mis

1. Miks angaarid -alumiiniumkonstruktsioonid ei ole vastupidavad lumekoormusele?

Angaarid -alumiinimkonstruktsioonid on kõigepealt ettenähtud kiire kokkupanemise ja paigaldamise jaoks(näiteks kui tuleb kiiresti paigutada veosed või mingi üritus läbi viia). Kui aga projekteerida angaari lumekoormusi arvestavalt, siis konstruktsioon ja konstruktsiooni montaaz muutub raskemaks, ja seoses sellega kallinevad konstruktsiooni transpotimine ja monteerimine ning järelikult angaari hind. Juhul, kui vajadust tihedase monteerimise/demonteerimise järele ei ole, kuid on soovitav, et selline võimalus siiski oleks, siis kõige paremaks ehituslahenduseks on angaarid -metallkonstruktsioonid.

Lisainfot vaata: võrrelda tooteid..

2. Kuivõrd vastupidav tekstiilmaterjalist konstruktsioonid, kuivõrd kergesti kahjustatav materjal näiteks vandalismi korral?

Sihiliku kahjustamise korral PVC on kergesti kahjustatav materjal eriti angaari külejd. Probleemi lahenduseks võivad olla järgmised meetmed:

- paigaldada signalisatsiooni või tagada ruumi valvet ja kaitset;
- kasutada ruumi valvatud territooriumil;
- valida ehituslahendus, mille puhul on kõvad seinad ettenähtud.

Seda enam, turva- ja valveteenuste puudumisel suureneb risk, et objekti kahjustatakse või rüüstatakse. PVC materjal ei ole palju kergemalt kahjustatav kui plekk, kuid võrdlevalt plekiga PVC on palju kergemalt remontitav ning vastupidav väikesele deformatsioonile (näiteks laadurauto või mõne teise sõiduki kerge löök ei tekita angaari külje vältimatut deformatsiooni). Võimalus takistamatult pääseda angaari, mille seinad on kaetud profileeritud plaadiga, on ka väga suur. Selleks on piisav ainult isekeermestavad ehk lõikekruvid ära keerata. Seda enam, kui lõikekruvid jälle kinni keerata, siis sissetungi jälgi ei ole näha. Vastupidi PVC katte korral see pole võimalik, sest sisse tungida võib ainult siis, kui rikkuda PVC kangast. Seejuures rikkumise jälgi ei ole võimalik peita.

3. Kui pikk on materjali ja tekstiilist kostruktsioonide tööiga ?

Esiteks see oleneb valmistatud katte kvaliteedist. Kvaliteet omakorda sõltub otseselt tootja erialasest kogemusest PVC kattega konstruktsioonide projekteerimise ja tootmise valdkonnas ning tootmisprotsessis kasutatavast tehnoloogiast. Kui kate on õigesti valmistatud, st. kate on konstruktsioonile niivõrd kindlalt tõmmatud, et isegi tuule tugevamate puhangutega see ei hakka kõikuma, lainetama ja hõõrduma vastu konstruktsiooni, siis sel juhul tööiga on üle 25 aasta. Projekteerimisvead vältimatult põhjustavad negatiivsed tagajärjed. Sellepärast projekteerimisetapis on väga tähtis teostada materjali staatilise struktuurianalüüsi, et materjali käitumist ette näha, valida õige materjali tüübi ja tootja. Ainult pärast seda võib alustada tootmis-ja monteerimistöid. Nimelt sel põhjusel meie organisatsioon osutab suurt tähelepanu projekteerimisetapile ja teeb tihedat koostööd PVC kattega konstruktsioonide maailmaklassi tootjate ja organisatsioonidega, kellel on suur kogemus selles valdkonnas, sest projekteerimisetapis risk ei ole lubatud. Projekteerimisvead võivad suured kompaniid viima pankrotini. Edaspidi lugege pikemalt sellest, millest oli juba räägitud:

- Kattematerjali tootja valiku põhimõtted - Kattematerjali kvaliteet otseselt sõltub sellest, kes seda materjali toodab. Kuna PVC materjali kasutusalad on väga laiad, siis iga tootja võib pakkuda materjali vastava toote tootmiseks. Selleks, et juba projekteerimisetapis teha materjali õige valik, peab arvestama kõigepealt seda, et materjal vastaks tehnilistele omadustele, otstarbele ja kvaliteedinõuetele, ja materjali hind ei ole siin esmatähtis. Pärast konstruktsiooni staatilise struktuurianalüüsi teostamist tuleb valida selle materjali, mis vastaks analüüsi käigus määratud tehnilistele omadustele, materjali valikul peab ka arvestama tootja mainet. Prantsuse firma Ferrarion selles valdkonnas maailma kõige tuntum ja usaldusväärsem. Tänu kasutatavatele tehnoloogiatele selle tootja materjal on parem tõmbeomaduste poolest. Järelikult sellise materjali tööiga on pikem ja toote esteetiline välimus säilib kauem võrdlevalt teiste tootjate materjalidega. Teaduslike uurimuste kohaselt garanteeritud materjali tööiga on 25 aastat. 2000. aastal oli tehtud angaari katva materjali omaduste testimine (mõõtmetega: 58m- laius x 250m-pikkus). Test näitas materjali omaduste muutmist ainult pärast18-aastast ekspluatatsiooni:

· Kaal                     - 99 %
· • venimine ühte poolde (warp)  - 99 %
· venimine teise poolde (weft)  - 84 %

Lisainfot materjali kvaliteedi kohta vaadake firma Ferrari veebilehest. ( Durability advantages)

- Materjali tüübi valik - Tootjad pakuvad materjalide erinevaid tüüpe. Materjali tüüpi valitakse lähtuvalt projekti otstarbest ja teistest omadustest, mis olid määratud staatiliste arvutuste alusel. Materjali tüübi valikul tuleb tingimata arvestada tekstiilmaterjalist konstruktsiooni tootja kompetentsust. Ebasobiva materjali valiku korral kannatab toote kvaliteet, tööiga lüheneb, vahel võib materjal pöördumatult katki minna.

4. Kas tentmaterjalist katted on sobivad eksplutatsiooni jaoks külmemas kliimas?

Materjal on vastupidav ilmastikutingimustele (tootja poolt kaasa antud tehnilise iseloomustuse kohaselt lubatud piirtemperatuurid on alates -30 °C kuni + 70 °C). Samuti on olemas mitmeid insenerilahendusi, mis aitavad saavutada konstruktsiooni vajalikku soojusjuhtivuse koefitsienti. Kuna sellised võimalused ilmusid hiljem kui tekstiilist konstruktsioonid, sellepärast tekstiilist konstruktsioonid olid esialgselt väga populaarsed soojades maades.

5. Mida tähendab "rasksüttiv" PVC kangas (standart: DIN4102B1 / M2)?

M2 on süttivustundlikkust iseloomustavad klasside prantsuse standart, DIN4102B1 on süttivustundlikkust iseloomustavad klasside saksa standart. See omakorda tähendab, et antud materjal võib kasutatada eritähtsate objektide ehitamisel. Antud klassi materjal sulab avatud tulel st. on mittepõlev materjal. Kahjuks sageli meie riigis ei pöörata sellele küllaldast tähelepanu, ja ehitusel kasutatakse odavamat PVC materjali, mis ei kuulu antud süttivustundlikkuse klassi. Odavam hind ei pea siin prioriteetne olema.

Lisainfot sealhulgas ka visuaalset informataiooni võib saada materjali tootja-firma Ferrari veebilehest (vt. Fire safety advantages)

6. Kas võib iga arhitekt projekteerida tekstiilarhitektuuri ehitise? Kas te annate konsultatsioone tekstiiliarhitektuuri projekteerimise ja tootmise küsimustes?

Konstruktsiooni kuju loomine ei ole keeruline. Sellega saab hakkama iga arhitektuuribüroo või sõltumatu arhitekt, kellel on mingi praktiline kogemus antud valdkonnas. Selleks võib kasutada mitte eriti kallist tarkavara või tavalist paberilehte ja pliatsit.Kõige tähtsamaks selles etapis on loodava kuju õigsuse kontrollimine. Selleks on vajalikud nii inseneritarkvara kui ka teoreetilised teadmised ning praktiline taoliste konstruktsioonide projekteerimiskogemus. Sellepärast enne seda, kui esitada kliendile arhitektuurilahendust, peab koostama eelarve ja tingimata sellesse eelarvesse arvestada kulud, mis on seotud kuju õigsuse kontrollimisega. Me osaleme erinevates seminarides, teeme koostööd paljude projekteerimis- ja arhitektuuribüroodega, sellepärast mitmesusuguste küsimuste tekkimisel pöörduge meie poole, ja meie esitame kogu vajaliku informatsiooni.

7. Miks tekstiilarhitektuur ja PVC kattega angaarid ei ole veel siiski populaarsed meie regioonis?

1. Tekstiilarhitektuuri mõte tekkis juba ammu-100 aastat tagasi, kuid praktiliselt hakati Lääne-Euroopas seda kasutama ainult umbes 30 aastat tagasi.
2. Taoliste konstruktsioonide projekteerimiseks ja tootmiseks on vajalikud inseneritarkvara ja spetsiaalsed tootmisseadmed ja- mis on kõige tähtsam- praktiline kogemus projekteerimise ja tootmise valdkonnas. Sellega meie regioonis ei olnud lihtsalt võimalusi projekteerida ega toota taolisi konstruktsiooni.
3. Selleks, et kvaliteetne tekstiilist arhitektuur oleks paljudele klientidele kättesaadav, peab rohkem tegema mitte selliseid lihtsaid ülesandeid nagu kohviku katuse katmine pindalaga mitu sada ruutmetrit, vaid suuremat mastaapi projekte. Põhjuseks on see, et koige tähtsam ja töömahukam on projekteerimisetapp. Odavamaid teenuseid pakkuvad firmad, kellel ei ole erialast praktilist kogemust, ei ole suutlikud pakkuda kvaliteetseid arhitektuurilahendusi. Projekteerimisvahendite, tootmistehnoloogiate ja materjali kvaliteedi säästustrateegia ei või tagada tarbijatele kvaliteetseid „tekstiiliarhitektuuri“ tooteid. Seda enam need tooted ei vasta tööstusliku kasutatavuse nõuetele. Vaevalt mõni arhitekt hakkab pakkuma selliseid ebakvaliteetseid arhitektuurilahendusi soliidsetele klientidele. Muidu võib juhtuda ka nii, et angaarid, mis tehnilistelt andmetelt ei jää statsionaarsetele konstruktsioonidele alla ja millel on palju eeliseid erinevalt traditsioonilistest ehitistest, võivad olla valmistatud nii, et hakkavad tuule tugevamate puhangutega kõikuma nagu tavalised telgid.